Shop > 卡片/明信片 > 厚磅明信片-好姊妹逛街

厚磅明信片-好姊妹逛街

  • 全球配送
  • 台灣製造
  • 原創設計
NT.45
Quantity
Size 厚磅明信片-好姊妹逛街

 

厚磅明信片-好姊妹逛街

 

姊妹就是..能陪妳逛街聊天講男伴壞話(咦
每次相聚後總是有滿滿能量!!

 

 

 ✎規格/ 420g 頂級象牙卡紙


✎尺寸/ 15x10.5


Desigend by Ghost Shop
made in Taiwan

 
其他商品

CONTENT

(此對話為您與GOSTSHOP的商品討論,不對外公開顯示)

(請先登入後,才能留言)